ładowanie
0   /   100
Constructa Plus - rewitalizacja Fortu 7A w Poznaniu

FORT
VIIA

FORT SPOŁECZNY

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

Rewitalizacja to przywrócenie do życia. Naszą intencją jest przywrócenie miastu i jego mieszkańcom historycznie i urbanistycznie ważnego, dotąd niedostępnego fragmentu Poznania. Stworzymy miejsce synergicznie łączące potrzeby mieszkańców, z przemyślaną urbanistyką i świadomą troską o miejską przyrodę.

Fort VIIA to nowatorski, pierwszy w Polsce publiczno-prywatny projekt urbanistyczny – zakładający powstanie publicznej, dostępnej dla wszystkich przestrzeni, stworzony z szacunkiem dla przyrody, w którym rozwijać się będą relacje społeczne i sąsiedzkie.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad podejmowano wiele prób aktywizacji fortów w naszym mieście, niestety nie udało się zrealizować zamierzonych celów. Dzisiejszy Fort 7A to niszczejący, niedostępny zabytek i niewykorzystana przestrzeń. Wsparci europejskim funduszem chcemy podjąć się kompleksowej rewitalizacji fortu – odrestaurowania i modernizacji zabytkowej części z zaplanowaniem funkcji społecznych, które będą w niej realizowane, a także jakościowej przebudowy istniejącej zieleni w parkową zieleń urządzoną, co będzie skutkowało otwarciem Fortu dla mieszkańców.

Partnerem naszego projektu jest Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Aby wspólna wizja miała szansę się ziścić, powołamy do życia fundację, odpowiedzialną za stworzenie programu funkcjonowania centrum społeczno – kulturalnego Fortu 7A, który zostanie udostępniony mieszkańcom nieodpłatnie. Swoje miejsce do rozwoju znajdą w nim organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii  społecznej. W zakresie przyrodniczym nasz projekt zakłada stworzenie innowacyjnego biomu miejskiego – powstanie tu rodzaj ekologicznej osady przyszłości, hubu, który będzie prezentować w praktyce rozwiązania proekologiczne i wspierające przyrodę w warunkach miejskich.

Obecny stan fortu

Fort 7A należy do poznańskiego systemu fortyfikacji, jest wpisany do rejestru zabytków jako unikalny obiekt budownictwa militarnego. Historycznie jest częścią dziedzictwa, które nadal może funkcjonować w sposób użyteczny społecznie.

Dzisiejszy teren Fortu to zdegradowana przestrzeń ze stopniowo niszczejącymi zabytkowymi zabudowaniami powojskowymi oraz otulina zadrzewiona roślinami o charakterze samosiewów, z licznymi wiatrołomami. Cały drzewostan pochodzi z okresu po II wojnie światowej. Zaplanowane wycięcie części drzew wynika z konieczności ochrony zabudowań fortecznych. Fort, poza sporadycznymi odwiedzinami i wycieczkami, stanowi „białą plamę” w przestrzeni miasta i nie jest wykorzystywany w żaden sposób.