ładowanie
0   /   100
Constructa Plus - rewitalizacja Fortu 7A w Poznaniu

Fort otwarty

Aby Fort stał się wartościową i dostępną przestrzenią parkową, konieczna jest przebudowa istniejącej zieleni – wytyczenie komunikacji i ścieżek.  Dzisiaj to 9,5 ha terenu zamkniętego – niedostępnego dla człowieka. Dzięki tej przebudowie będziemy go mogli otworzyć i bezpłatnie udostępnić wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Projekt całej inwestycji został opracowany tak by bilans społeczno-środowiskowy przyniósł korzyści dla Poznaniaków.

Zagadnieniem bardzo ważnym dla projektantów Fortu są planowane interakcje społeczne, udostępniające przestrzeń wielu użytkownikom: mieszkańcom sąsiednich osiedli, Podmiotom Ekonomii Społecznej, osobom starszym i z niepełnosprawnościami. 

Zielone trawniki, taras słoneczny, ogrody deszczowe, ścieżki spacerowe i rowerowe, stoliki szachowe, ławki i platformy w cieniu drzew tworzą całoroczną ofertę zapewniającą kontakt z przyrodą. Odrestaurowane i zmodernizowane zabudowania forteczne zmieszczą natomiast przestrzenie wystawiennicze, sale niszowego kina i warsztatowe. 

Cały teren Fortu będzie miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami.

Podział funkcji na poziomie 0

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej – rękodzieło

Podmioty ekonomii społecznej – gastronomia

Kawiarnia i przestrzeń warsztatowa

Dziedziniec z przestrzenią wystawienniczą

Siedziba fundacji, miejsce spotkań seniorów

Sala multimedialna

Strefa ciszy

Na całym świecie dokonuje się przystosowania obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji z poszanowaniem ich zabytkowego charakteru. Przykładem może być  adaptacja Fortu F24 Tirpitz w Normandii wg projektu BIG Group, Muzeum Katyńskie na Cytadeli Warszawskiej wg projektu BBGK, Fort Piłsudskiego w Warszawie czy Fort VIII Służew Twierdzy Warszawa. Podstawową ideą, którą kierowaliśmy się każdego dnia pracy nad projektem Fortu 7a była uchwalona podczas  Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej w 2000 roku  – „Karta Krakowska”, którą warto w tym miejscu zacytować:

„Jesteśmy przekonani, że ochrona dziedzictwa uwzględniająca pełny do niego dostęp społeczeństwa może się realizować poprzez jego poszanowanie oparte na świadomej interpretacji przeszłości i jej znaków kulturowo-cywilizacyjnych, przy zastosowaniu najnowszych technologii i z uwzględnieniem potrzeb i praw lokalnej, coraz częściej interkulturowej społeczności do zrównoważonego rozwoju (sustainable development).”