Przejdź do strony: Ogrodowa

Historia niezwykła

Neorenesansowa kamienica przy skrzyżowaniu
ulic Krysiewicza i Ogrodowej powstała u schyłku XIX
wieku na wąskiej, trójkątnej parceli, której zawdzięczała
swoją rozpoznawalną kubaturę i potoczną nazwę:
poznańskie „Żelazko” (w nawiązaniu do słynnego
nowojorskiego Flatiron Building). 

W 2011 roku, ku rozżaleniu mieszkańców, architektów
i historyków, z uwagi na zły stan techniczny budynku,
zapadła decyzja o jego rozbiórce. Jedna z piękniejszych
poznańskich kamienic zniknęła, jak się zdawało
bezpowrotnie, z krajobrazu śródmieścia.

Po pięciu latach powraca do życia w nowej odsłonie.
Projekt odbudowy obejmuje wierną rekonstrukcję
elewacji zabytkowego budynku na podstawie
inwentaryzacji, historycznej ikonografii oraz
najnowszych technik skanowania trójwymiarowego
i badań stratygraficznych.

Przejdź do strony: budynki inwestycji
Przejdź do strony: Wizualizacja skweru
Przejdź do strony: zalety ogrodowej
Przejdź do strony: intro
Przejdź do strony: rząd 1
Przejdź do strony: rząd 2
Przejdź do strony: rząd 3
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Lokalizacja
Przejdź do strony: Mieszkania