Masz jakieś pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

Dane rejestrowe spółki

Constructa Plus Sp. z o. o.

Ul. Małopolska 12/1, Poznań 60-616

NIP: 7780159598

REGON: 632075550

KRS: 0001063762

Formularz kontaktowy

Kontakt
Wyślij Zobacz

Constructa Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małopolskiej 12/1, 60-616 , jako administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu kontaktu na Państwa życzenie oraz promocji i marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym w szczególności przedstawienia oferty i usług. Ponadto za Państwa zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Constructa Plus. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej. Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Okres przechowywania Państwa danych będzie nie dłuższy niż to będzie potrzebne dla realizacji celów, dla których wyrazili Państwo zgodę i nie dłuższy niż pozwalają na to przepisy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla prawidłowej rejestracji w celach opisanych powyżej.